"וְאָהַבְתָּ" והקושי בה

עקב המגפה העולמית, המדינות מושבתות לסירוגין, ופתרון ממשי לא נראה באופק. דרך למציאת הפתרון היא לחפש את שורש הבעיה. מדוע הקורונה צצה משום מקום, זרה ולא מוכרת ומשביתה את כל העולם, ועד כמה מעניין שהיא לא פוגעת בחיות.

הנזק בנפש שיצרה הקורונה לא גדול יחסית לאוכלוסייה של כדור הארץ, אבל הנזק הכלכלי הוא עצום, ויותר ממנו הוא הנזק החברתי והבידוד שנוצר בין אנשים. כיצורים חברתיים, קשה לנו מאוד עם המצב, אשר מבליט את הפערים החברתיים.

"הקורונה לא פוגעת בחיות"

נדרש פתרון לא רגיל. הפתרונות ברמה פיזית הם רק חלקיים ואינם מצביעים על הפתרון הסופי. הפתרון נמצא במימד מעל הגשמיות, בין המשותף לכולנו, ברשת הקשר העמוקה בינינו, שהיא מוסתרת מעינינו. "וְאָהַבְתָּ" זו התרופה לכל המגפות ואסונות הטבע, כי זה מה שהטבע דורש מאיתנו, מחשבות על אהבה והשפעה לזולת.

זהו הבסיס לדרך לרוחניות, אהבת הזולת. רוחניות היא תכונה בסיסית של הטבע ושל ההשפעה. בדתות השונות היא מתבטאת בלימודי דת ותפילות מוסדרות ומנוסחות היטב, והן מייחסות קדושה לדברים גשמיים, מרמה של פסלים ועד אנשים. אצל חלק מהדתות, מעניקים לאדם מסוים מעמד של קדוש ומייחסים לו כוחות על-טבעיים לבצע פעולות כדי לתת כביכול מה שאנשים מבקשים. לפי המדע, כל דבר בנוי מחלקיקים אלמנטריים ומהם אטומים, מולקולות, תאים וכן הלאה, עד שזה מגיע לרמת מורכבות של צמחים, חיות ואנשים ואיתם כל החומר המיוצר על-ידי האנושות.

נשאלת השאלה, האם חומר המורכב מחלקיקים אלמנטריים יכול להיות קדוש ובעל כוח השפעה על הטבע?
כאן נכנס העניין של אמונה, חלק מהאנשים מאמינים בכוחות אלה, ומבקשים עבור עצמם ועבור המשפחות שלהם, ולפעמים גם עבור קבוצה יותר גדולה של אנשים הקרובים אליהם.

השאלה היא האם אפשר לקשור את הרוחניות גן למדע אשר שולל מעיקרו קיומם של כוחות מִעבר לכוחות הנצפים בטבע.
המדע הקונבנציונלי לא עוסק בקשר לרוחניות אלא חקר כוחות הטבע, ולכן אינו יכול לדון בה. כדי לחקור את הכוח שמפעיל את כל הטבע, יש צורך במדע "חדש", הכולל את כוחות הטבע וגם את הכוח המנהל את הטבע דרך כוחות אלה.

זהו החיפוש האמיתי של האנושות.