מהאר"י ועד הדור האחרון

בשנים האחרונות האנושות הגיעה לפירוד מוחלט בין כולם, שנאה שמתגלה בכל מקום, משפחה, עבודה, באופן אישי כל אחד לעצמו, אנו מרוכזים באיך להשיג לעצמנו עוד ועוד עד שאפילו כבר לא ברור לנו אחרי מה אנחנו רודפים. האנושות נמצאת בסוף תהליך התפתחות האגו וכך זה מתבטא, בשנאה זה לזה ומכאן אין לאן להתקדם וכך הטבע מביא אותנו ל- 2 אפשרויות: האחת – אם נמשיך כך נגיע להשמדה עצמית, והשנייה – שיטת הקבלה.

גדול המקובלים הרב יהודה אשלג – בעל הסולם, אשר בין כל כתביו נמצאים הספרים תלמוד עשר הספירות, פנים מאירות, פנים מסבירות, אשר מבארים את כתבי האר"י הקדוש, תיאר בצורה מאד ברורה וקלה להבנה לכל אדם בכל מאמריו, על חברה מתוקנת שבה כל אדם יחיה חיי שלווה, שלום, ביטחון ושפע באיזון מלא עם סביבתו והטבע.

הרב יהודה אשלג קרא למאמריו הדור האחרון, במאמרים אלו הוא כותב את משנתו ופורס לפנינו לפרטי פרטים את בניית החברה האידיאלית בכל רמות הקיום שלה – אישית, משפחתית, חברתית, פוליטית, כלכלית ועוד. בעל הסולם מסביר איך האדם צריך להתנהג בחברה העתידית ומדמה את האדם כמו תועה במדבר והאנושות כולה יחד איבדה את הדרך ונמצאת במשבר כללי אחד גדול וזהו משבר לא של פרט או מדינה אלא של האנושות כולה שנמצאת בחוסר אונים עולמי מוחלט.

במאמריו בעל הסולם מתאר חברה הרמונית גלובלית ואינטגרלית המושתת על שוויון, עזרה הדדית, שיתוף ונתינה. יתכן שחברה כזו ,כמו שמציע בעל הסולם, נראית תלושה מהמציאות ורחוקה מביצוע, אך אם מתבוננים כיצד ובאיזה קצב האנושות מתקדמת למבוי סתום ללא יכולת יציאה ממשברים הגוברים מיום ליום נבין שלמרות שקשה לדמיין חברה כזו זהו הפתרון היחיד. 

החברה האנושית מסרבת להפנים שהעולם הפך לכפר גלובלי קטן שבו אנו קשורים זה לזה בכל דבר ודבר ומה שפעם כינו "אפקט הפרפר" היום אנו מרגישים זאת על בשרנו, הקשרים הם מעבר לקניית מוצרים המיוצרים באיזו מדינה ומשתמשים בקצה האחר של העולם. אנו מגלים קשר פנימי וחזק בין כולנו לכן הפתרון הגלובלי הכללי שמציע בעל הסולם מתאים בדיוק למצב האנושות היום שאנו כל כך קשורים אחד לשני וכולנו תלויים ומחוברים לטבע.

רק אם נתעורר ונתחיל לכוון את עצמנו לחיות בהרמוניה זה עם זה ועם הטבע, יחד נגיע להרגעת כל המשברים הפנימיים שבתוכנו והחיצוניים שבינינו. השינוי יתחיל בנו, האנושות, וכשאנחנו נתאזן עם הטבע הכול יתחיל לזרום בהרמוניה.