תפקידם של המקובלים

גדול המקובלים שחי במאה ה-20 הרב יהודה אשלג הנקרא גם "בעל הסולם" כתב:"כי חכמה זו היא, לא פחות ולא יותר, רק סדר של שורשים, המשתלשלים ע"ד קודם ונמשך, בחוקים קבועים ומוחלטים, המתחברים וקולעים למטרה אחת מאד נעלה, הנקובה בשם "גילוי אלקותו ית', לנבראיו בעולם הזה".

לאורך אלפי שנים, היו המקובלים עוסקים בחוכמה בסתר. הם דאגו להרחיק אותה מההמון, מטעם שידעו כי לא הגיע הזמן לפתוח את החוכמה. חוכמת הקבלה הייתה סגורה ומסוגרת ורק למעטים ניתן רשות לעסוק בה, המקובלים ידעו שרק בדורנו זה יהיה מותר ומחויב לפתוח את החוכמה להמון העם. "ומי עוד כמוני עצמי יודע שאיני ראוי כלל אפילו להיות רק שליח וסופר לגילוי סודות כאלו, ואצ"ל להבינם על שורשם. ולמה עשה ה' לי ככה? – אין זה אלא מפני שהדור ראוי לכך, שהוא הדור האחרון, העומד על סף הגאולה השלימה" (בעל הסולם במאמרו שופרו של משיח). 

רק בדורנו מותר ומחויב לפתוח את החוכמה להמון העם

כדי להבין את תפקידם של המקובלים צריך להבין כמה חוקים. אנחנו חלקים של מערכת אחת שנקראת "מערכת אדם הראשון". המערכת הזו נשברה ואנחנו בעצם חלקיקים של אותה שבירה. המקובלים תיקנו ומתקנים את אותה השבירה. צריך להבין את מהות השבירה ואיך זה קשור עלינו בני האדם. שני מושגי יסוד הנחוצים לנו בהסבר, אור וכלי. חוכמת הקבלה מלמדת אותנו על היחסים בין האור לכלים, האור כולו משפיע והכלי כולו מקבל, בשלב השני הכלי שכל טבעו לקבל הנאה ותענוג רוצה להידמות למשפיע, רוצה ליהנות מלהיות משפיע. המקובלים הם אותם נשמות שהשיגו את מידת ההשפעה, את התכונה של האור, את תכונת אהבה, ולכן הם כותבים לנו 'ואהבת לרעך כמוך'. הם השיגו את תיקונם ולכן הם מכוונים אותנו, מתוך אהבתם מתוך מסירותם לתפקידם כמו הורים דואגים. צריך להבין כי אנחנו נמצאים בזמן מאוד חשוב וקריטי, זה זמן של לידה מחדש לכל האנושות, זמן שבו כולנו חייבים לעבור את התיקון מאהבה עצמית אגואיסטית, לאהבת הזולת. המקובלים הם אלו שהכינו לנו את כל ההכנות הנדרשות והם יעזרו לנו לעבור את הלידה הזו, ממש כמו המיילדת בעולמנו.